• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.82   -0.29%
 •  
  OMG
  ¥23.33   -4.78%
 •  
  NLF
  ¥1.81   -4.23%
 •  
  PPT
  ¥21.9   -4.41%
 •  
  REP
  ¥90   -3.75%
 •  
  ¥7   -2.78%
 •  
  INT
  ¥1.41   -2.76%
 •  
  CT
  ¥1.66   -2.35%
 •  
  DCC
  ¥117.58   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.04   -4.11%
 •  
  BTC
  ¥45878   +0.61%
 •  
  ETH
  ¥1590.01   -2.51%
 •  
  RCO
  ¥24.05   -3.76%
 •  
  PFT
  ¥5.99   +2.04%
 •  
  BCH
  ¥3188.1   -3.39%
 •  
  LTC
  ¥400   -3.26%
 •  
  INT
  ¥0.21   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.23   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.11   +0%
 •  
  REP
  ¥12.66   +0%
 •  
  ¥1.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥6180   -3.89%
 •  
  CT
  ¥0.24   -15.36%
 •  
  DCC
  ¥17.8   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥298.01   +0%
 •  
  RCO
  ¥3.46   -8.22%
 •  
  PFT
  ¥1.09   +0%
 •  
  BCH
  ¥445   +0%
 •  
  LTC
  ¥55.98   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
Coinyee > 新闻公告 > 摩根士丹利“悄悄”推出比特币掉期产品 满足机构投资者需求
摩根士丹利“悄悄”推出比特币掉期产品 满足机构投资者需求

  作为全球最大的投资银行之一,摩根士丹利正在“悄悄地”为旗下客户提供比特币交易产品——至少是间接交易产品。


  根据彭博社报道称,有消息人士透露,作为全美资产排名第六的投资银行,摩根士丹利正在开发一种专属衍生产品,允许交易者“人为接触(synthetic exposure)”比特币价格。彭博社披露:

  “这位不愿透露姓名的人表示,摩根士丹利将会与投资者签订合约,允许他们合理地接触比特币价格业绩。投资者可以使用所谓的价格回报掉期(price return swap)去做多或做空,而摩根士丹利则会从每笔交易中赚取差价。”

  摩根士丹利首席执行官詹姆斯•戈尔曼(James Gorman)今年早些时候曾表示,他们不会让客户直接通过银行参与加密货币交易活动,但现在,该公司已经在“技术上准备好”提供比特币掉期产品了,目前正在等待完成内部审批程序,后续也将会进一步确认机构投资者的需求。


  根据之前的媒体相关报道,摩根士丹利已经“挖来”了瑞士信贷(Credit Suisse)的比特币专家安德鲁•皮尔(Andrew Peel),并任命他领导新的加密货币部门。


  实际上,越来越多的金融机构已经开始评估如何将加密货币整合到旗下产品条线中,比如作为美国第四和第五大银行的高盛集团(Goldman Sachs)和花旗集团(Citigroup)就计划向客户提供比特币衍生产品。此外,尽管摩根大通首席执行官杰米•戴蒙是比特币批评者之一,但该行也开始探索帮助客户进行加密货币投资。  文章来源:金色财经;原作者保留相关权利

  版权声明:文章不构成投资建议,观点不代表币易立场,我们尊重版权,如有疑问请联系我们。

  币易coinyee友情提醒:投资需谨慎


最近公告

活动>更多

常见问题>更多