• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.95   +0%
 •  
  OMG
  ¥18.92   -5.21%
 •  
  NLF
  ¥1.23   -1.6%
 •  
  PPT
  ¥20.5   -1.96%
 •  
  REP
  ¥93.01   +0%
 •  
  ¥7.61   +0.26%
 •  
  INT
  ¥1.1   -5.17%
 •  
  DCC
  ¥165   +0%
 •  
  CT
  ¥1.18   +0%
 •  
  ¥1611   +3.87%
 •  
  ECO
  ¥0.03   +2.78%
 •  
  BTC
  ¥32000   +1.27%
 •  
  ETH
  ¥950   -0.84%
 •  
  RCO
  ¥18.16   -2.68%
 •  
  PFT
  ¥14.61   +4.28%
 •  
  LTC
  ¥231.2   +1.92%
 •  
  INT
  ¥0.15   -1.92%
 •  
  NLF
  ¥0.42   +149.4%
 •  
  OMG
  ¥2.25   +0%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥1.07   +0%
 •  
  CT
  ¥0.2   +18.45%
 •  
  BTC
  ¥7299   +43.12%
 •  
  ¥300   +36.36%
 •  
  DCC
  ¥19.6   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥237   +58.53%
 •  
  RCO
  ¥2.59   +0%
 •  
  PFT
  ¥2.18   +0%
 •  
  LTC
  ¥66   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   -33.33%
 •  
  ¥0.04   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
Coinyee > 新闻公告 > 法国政府实施加密数字货币税降低6%
法国政府实施加密数字货币税降低6%

  法国立法机构通过了对2019年预算法案的修正案,该法案将比特币销售的资本利得税36.2%降至30%。这将使加密数字货币交易与其他非房地产税率保持一致,后者按30%的固定税率征税。


  路透社报道称,预算修正案由法国议会下院的财政委员会通过。但该修正案仍须首先得到“上级议会最终版预算法案的批准才能成为法律”。如获批,新税法将于20191月生效。


  曾几何时,作为欧洲第三大经济体的法国,其加密数字货币税率一度达到45%。然而,在4月份,国务委员会表示,数字资产产生的收益将被视为动产的资本收益,这意味着税率大幅下降,但加密货币采矿的收入并未包括其中,这些收入被立法者视为从事专业活动产生的非商业利润/收入,须按照工业和商业利润的标准缴纳资本利得税。


  在总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)的领导下,法国正在努力将自己转变为商业天堂,其中加密数字货币是不可或缺的重要一环。今年早些时候,马克龙推出了业务增长和转型行动计划(PACTE),旨在降低外企在法国运营难度、制定通过代币发行募集资金的法律监管政策和推行一系列商业促进措施。


  9月,法国议会通过了一项法律,规定了首次代币发行的准则。财政部长Bruno Le Maire在宣布新立法时表示,该法律框架促使法国金融监管机构(AMF)批准并向有意在法国上市的企业发放许可 - 但仅限于“那些能为投资者提供具体保障的项目”。


  文章来源:bitcoin;原作者保留相关权利

  版权声明:文章不构成投资建议,观点不代表币易立场,我们尊重版权,如有疑问请联系我们。 

  币易coinyee友情提醒:投资需谨慎最近公告

活动>更多

常见问题>更多