• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.96   +0.14%
 •  
  OMG
  ¥15.15   +0.33%
 •  
  NLF
  ¥1.15   -2.54%
 •  
  PPT
  ¥20.39   +6.81%
 •  
  REP
  ¥84.5   +4.32%
 •  
  ¥7.11   -0.42%
 •  
  INT
  ¥1.02   +0%
 •  
  DCC
  ¥115   +4.07%
 •  
  CT
  ¥1.02   -1.92%
 •  
  ¥680.21   +1.49%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -2.55%
 •  
  BTC
  ¥24000   -1.63%
 •  
  ETH
  ¥630   -6.8%
 •  
  RCO
  ¥17.7   -3.54%
 •  
  PFT
  ¥14.11   +0.79%
 •  
  LTC
  ¥175   -0.17%
 •  
  INT
  ¥0.14   +26.09%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +3.75%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +16.22%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥0.98   -6.67%
 •  
  CT
  ¥0.14   -8.81%
 •  
  BTC
  ¥3410   +278.47%
 •  
  ¥100.01   -8.24%
 •  
  DCC
  ¥14.2   -45.38%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥92.4   +4.64%
 •  
  RCO
  ¥2.55   +2.49%
 •  
  PFT
  ¥1.99   +2.05%
 •  
  LTC
  ¥24.2   -1.22%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.08%
 •  
  OMG
  ¥0   +10.37%
 •  
  PPT
  ¥0   -1.58%
 •  
  REP
  ¥0   -10.7%
 •  
  ¥0   -0.69%
 •  
  INT
  ¥0   -2.38%
 •  
  DCC
  ¥0   -46.99%
 •  
  CT
  ¥0   -2.33%
 •  
  ¥0.03   +-0%
 •  
  ECO
  ¥0   -1.74%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +2.3%
 •  
  RCO
  ¥0   -0.53%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
Coinyee > 新闻公告 > 关于Bitcoin Cash(BCH)硬分叉的公告
关于Bitcoin Cash(BCH)硬分叉的公告

  尊敬的币易用户:

  根据比特现金Bitcoin Cash(BCH)官方信息显示,比特现金网络协议将于新加坡时间2018年11月16日00:40进行硬分叉协议升级,因分叉期间BCH网络可能存在不稳定因素币易Coinyee将于新加坡时间11月15日12:00暂停BCH的充币和提币业务,待主网稳定后第一时间恢复充提,具体时间请关注后续公告。

  同时,由于尚不明确本次分叉是否会有分叉币糖果产生,若产生分叉币,币易Coinyee将不支持提供分叉币糖果的领取,请知悉!


  BCH网络升级相关信息:https://github.com/bitcoincashorg/bitcoincash.org/blob/master/spec/2018-nov-upgrade.md


  如有疑问,欢迎通过官方社群联系我们。

  官方QQ群:720127683

  官方微博:币易Coinyee

  Telegram: https://t.me/coinyee_official

  Facebook: https://www.facebook.com/coinyee

  Twitter: https://twitter.com/coinyee

  Medium: https://medium.com/@yeecoin

  Reddit: https://www.reddit.com/r/coinyee/


  币易运营团队

  2018年11月12日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多