• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.58   +1.86%
 •  
  OMG
  ¥21.25   -1.25%
 •  
  NLF
  ¥1.07   -3.6%
 •  
  PPT
  ¥22.36   -0.18%
 •  
  REP
  ¥87.9   +0.4%
 •  
  ¥6.04   -3.36%
 •  
  INT
  ¥0.9   -2.17%
 •  
  CT
  ¥1.05   -1.87%
 •  
  DCC
  ¥80.46   -8.57%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥43763.74   -1.42%
 •  
  ETH
  ¥1386.15   -2.38%
 •  
  RCO
  ¥17.46   -2.24%
 •  
  PFT
  ¥5.9   +8.26%
 •  
  BCH
  ¥3072.18   +0.22%
 •  
  LTC
  ¥362.16   -1.05%
 •  
  INT
  ¥0.14   +10.24%
 •  
  NLF
  ¥0.17   -60.71%
 •  
  OMG
  ¥3.34   +8.2%
 •  
  PPT
  ¥3.48   +11.09%
 •  
  REP
  ¥12.63   +2.6%
 •  
  ¥0.94   +12.78%
 •  
  BTC
  ¥6767.9   +3.48%
 •  
  CT
  ¥0.16   +78.26%
 •  
  DCC
  ¥12.5   +0.24%
 •  
  ECO
  ¥0   +10.53%
 •  
  ETH
  ¥215.1   -1.78%
 •  
  RCO
  ¥2.72   +7.94%
 •  
  PFT
  ¥0.83   -0.71%
 •  
  BCH
  ¥470.6   +7.3%
 •  
  LTC
  ¥56.5   +8.67%
 •  
  NLF
  ¥0   -4.17%
 •  
  OMG
  ¥0   -0.81%
 •  
  PPT
  ¥0   +3.01%
 •  
  REP
  ¥0   -4.14%
 •  
  ¥0   +4.51%
 •  
  INT
  ¥0   +5%
 •  
  CT
  ¥0   +4.35%
 •  
  DCC
  ¥0   -7.04%
 •  
  ECO
  ¥0   +1.64%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +1.05%
 •  
  RCO
  ¥0   +0.5%
 •  
  PFT
  ¥0   +2.5%
 •  
  BCH
  ¥0.07   -3.24%
 •  
  BCH
  ¥0.07   -3.24%
Coinyee > 新闻公告 > Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线
Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线

  itrip.world官网消息,itrip.world域名更新升级为trip.orgTrip.org作为全球大众消费领域首个区块链应用,服务于旅游市场,中国区APP将于515日正式发布,也将成为大众消费领域的首例区块链TOKEN经济应用。


  Trip.org作为一种新型商业模式的旅游服务平台,颠覆了传统公司由少数股东享有公司权益的格局,真正实现了消费者即为所有者,也将是区块链和Token机制发展过程中的里程碑事件。


  同时,中国区APP上线后,也将在全球各大应用市场陆续上架,打造成为一个全球用户自己的旅游服务平台。 


  QQ Group749534677

  Emailcontact@trip.org

  Twitterhttps://twitter.com/TRIP22341701

  Telegramhttps://t.me/triporg


  来源:Trip.org官网

  201857

最近公告

活动>更多

常见问题>更多