• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ECO
  ¥0.07   +0%
 •  
  OMG
  ¥72.49   -0.97%
 •  
  INT
  ¥1.95   +1.04%
 •  
  PPT
  ¥94.1   +1.18%
 •  
  NLF
  ¥3.09   +6.55%
 •  
  REP
  ¥265.1   -4.64%
 •  
  ¥6.61   +7.13%
 •  
  DCC
  ¥141   +0.84%
 •  
  ¥6.5   +0%
 •  
  BTC
  ¥49058   +0.45%
 •  
  ETH
  ¥3941.01   -1.17%
 •  
  RCO
  ¥52.57   +2.28%
 •  
  PFT
  ¥5.94   +4.95%
 •  
  BCH
  ¥6758   +1%
 •  
  LTC
  ¥795.28   +1.14%
 •  
  INT
  ¥0.3   -3.23%
 •  
  PPT
  ¥15.4   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.48   +11.63%
 •  
  OMG
  ¥10.99   -4.43%
 •  
  REP
  ¥42   -4.76%
 •  
  BTC
  ¥7417.5   -1.11%
 •  
  ¥1.05   +6.06%
 •  
  DCC
  ¥22.78   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥758.9   +33.32%
 •  
  RCO
  ¥8.94   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.84   +0%
 •  
  BCH
  ¥1009.9   +1.99%
 •  
  LTC
  ¥174.79   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +4.84%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.01   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   -6.25%
 •  
  ¥0   +4.03%
 •  
  REP
  ¥0.01   +54.62%
 •  
  ETH
  ¥0.1   +42.44%
 •  
  RCO
  ¥0   +0.39%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.14   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.02   +0%
 •  
  BTC
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥0   +0%
Coinyee > 新闻公告 > Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线
Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线

  itrip.world官网消息,itrip.world域名更新升级为trip.orgTrip.org作为全球大众消费领域首个区块链应用,服务于旅游市场,中国区APP将于515日正式发布,也将成为大众消费领域的首例区块链TOKEN经济应用。


  Trip.org作为一种新型商业模式的旅游服务平台,颠覆了传统公司由少数股东享有公司权益的格局,真正实现了消费者即为所有者,也将是区块链和Token机制发展过程中的里程碑事件。


  同时,中国区APP上线后,也将在全球各大应用市场陆续上架,打造成为一个全球用户自己的旅游服务平台。 


  QQ Group749534677

  Emailcontact@trip.org

  Twitterhttps://twitter.com/TRIP22341701

  Telegramhttps://t.me/triporg


  来源:Trip.org官网

  201857

最近公告

活动>更多

常见问题>更多