• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.97   +0%
 •  
  OMG
  ¥26.29   +1.9%
 •  
  NLF
  ¥2.9   -0.68%
 •  
  PPT
  ¥28.9   +20.42%
 •  
  REP
  ¥122.1   +5.25%
 •  
  ¥9.91   +1.54%
 •  
  INT
  ¥1.74   -0.57%
 •  
  CT
  ¥2.57   -1.15%
 •  
  DCC
  ¥122.02   -0.02%
 •  
  ECO
  ¥0.06   +0.84%
 •  
  BTC
  ¥44000.1   -0.45%
 •  
  ETH
  ¥2045   +2.08%
 •  
  RCO
  ¥30.3   -0.16%
 •  
  PFT
  ¥6.27   -0.16%
 •  
  BCH
  ¥3775.66   +4.3%
 •  
  LTC
  ¥399.99   +1.01%
 •  
  INT
  ¥0.25   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.42   +0.97%
 •  
  OMG
  ¥1   -72.65%
 •  
  PPT
  ¥3.29   +0%
 •  
  REP
  ¥16.7   +0%
 •  
  ¥1.1   -20.79%
 •  
  BTC
  ¥6000   -7.33%
 •  
  CT
  ¥0.36   -2.42%
 •  
  DCC
  ¥17.5   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥300   +5.63%
 •  
  RCO
  ¥4.32   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.86   +0%
 •  
  BCH
  ¥522   +0.97%
 •  
  LTC
  ¥50   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   -4.92%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.05   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.08   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.08   +0%
Coinyee > 新闻公告 > Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线
Trip.org全球区块链旅游服务平台中国区APP将于5月15日正式上线

  itrip.world官网消息,itrip.world域名更新升级为trip.orgTrip.org作为全球大众消费领域首个区块链应用,服务于旅游市场,中国区APP将于515日正式发布,也将成为大众消费领域的首例区块链TOKEN经济应用。


  Trip.org作为一种新型商业模式的旅游服务平台,颠覆了传统公司由少数股东享有公司权益的格局,真正实现了消费者即为所有者,也将是区块链和Token机制发展过程中的里程碑事件。


  同时,中国区APP上线后,也将在全球各大应用市场陆续上架,打造成为一个全球用户自己的旅游服务平台。 


  QQ Group749534677

  Emailcontact@trip.org

  Twitterhttps://twitter.com/TRIP22341701

  Telegramhttps://t.me/triporg


  来源:Trip.org官网

  201857

最近公告

活动>更多

常见问题>更多