• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.82   +0%
 •  
  OMG
  ¥24.28   +3.23%
 •  
  NLF
  ¥1.81   +0%
 •  
  PPT
  ¥22.7   +3.42%
 •  
  REP
  ¥88.99   +0%
 •  
  ¥7.21   +2.85%
 •  
  INT
  ¥1.41   -1.4%
 •  
  CT
  ¥1.67   +0%
 •  
  DCC
  ¥117.58   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥45000.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥1603   +1.72%
 •  
  RCO
  ¥25   +3.78%
 •  
  PFT
  ¥6.02   -2.9%
 •  
  BCH
  ¥3188.11   +0%
 •  
  LTC
  ¥401.9   +1.81%
 •  
  INT
  ¥0.21   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.23   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.11   +0%
 •  
  REP
  ¥12.66   +0%
 •  
  ¥1.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥6180   +0%
 •  
  CT
  ¥0.24   +0%
 •  
  DCC
  ¥17.8   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥298.01   +0%
 •  
  RCO
  ¥3.46   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.09   +0%
 •  
  BCH
  ¥445   +0%
 •  
  LTC
  ¥55.98   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   -8.91%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
Coinyee > 新闻公告 > NLF基于区块链的电子商务平台即将发布APP应用
NLF基于区块链的电子商务平台即将发布APP应用

  尊敬的币易用户:


  New Life官网消息,已于2018年3月25日上线币易平台的NLF(New Life)即将发布APP应用,用户通过New Life的APP应用可方便快捷地购买日常生活用品,为消费者营造一个高品质的购物氛围。


  New Life是基于区块链Token经济模式的电子商务平台,未来Token经济的先锋代表。New Life选择以电商行业和Token经济作为突破口:

  1)电商行业在大众消费中很具代表性,且用户和交易体量庞大;

  2)电商平台适合与Token经济相结合,并创造出巨大价值;

  3)Token经济模式能够改变生产关系,迎合消费者的矛盾诉求点。


  New Life的设计目标是创建一个基于区块链Token经济模式的电子商务平台,让所有人都能从新的商业社会关系中受益。


  来源:Newlifetoken.com官网

  2018年5月29日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多