• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.7   +0%
 •  
  OMG
  ¥47   -5.81%
 •  
  NLF
  ¥3.68   +4.25%
 •  
  PPT
  ¥43.8   -1.9%
 •  
  REP
  ¥225.32   -22.3%
 •  
  ¥11.2   -1.5%
 •  
  INT
  ¥1.56   +0.65%
 •  
  CT
  ¥2.79   -0.71%
 •  
  DCC
  ¥130.13   -5.63%
 •  
  ECO
  ¥0.05   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥49252   -1.59%
 •  
  ETH
  ¥3090   -0.35%
 •  
  RCO
  ¥31.78   +0.13%
 •  
  PFT
  ¥5.46   +2.06%
 •  
  BCH
  ¥5200.4   -1.9%
 •  
  LTC
  ¥559.6   +1.19%
 •  
  INT
  ¥0.26   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.63   +0%
 •  
  OMG
  ¥6.82   +0%
 •  
  PPT
  ¥6.45   +0%
 •  
  REP
  ¥28.8   +0%
 •  
  ¥1.7   +0%
 •  
  BTC
  ¥7314   +0%
 •  
  CT
  ¥0.44   +5.26%
 •  
  DCC
  ¥37.99   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥655   +0%
 •  
  RCO
  ¥4.75   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.8   +0%
 •  
  BCH
  ¥768.33   +0%
 •  
  LTC
  ¥81   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
Coinyee > 新闻公告 > NLF基于区块链的电子商务平台即将发布APP应用
NLF基于区块链的电子商务平台即将发布APP应用

  尊敬的币易用户:


  New Life官网消息,已于2018年3月25日上线币易平台的NLF(New Life)即将发布APP应用,用户通过New Life的APP应用可方便快捷地购买日常生活用品,为消费者营造一个高品质的购物氛围。


  New Life是基于区块链Token经济模式的电子商务平台,未来Token经济的先锋代表。New Life选择以电商行业和Token经济作为突破口:

  1)电商行业在大众消费中很具代表性,且用户和交易体量庞大;

  2)电商平台适合与Token经济相结合,并创造出巨大价值;

  3)Token经济模式能够改变生产关系,迎合消费者的矛盾诉求点。


  New Life的设计目标是创建一个基于区块链Token经济模式的电子商务平台,让所有人都能从新的商业社会关系中受益。


  来源:Newlifetoken.com官网

  2018年5月29日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多