• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.82   +0%
 •  
  OMG
  ¥24.28   +3.23%
 •  
  NLF
  ¥1.81   +0%
 •  
  PPT
  ¥22.7   +3.42%
 •  
  REP
  ¥88.99   +0%
 •  
  ¥7.21   +2.85%
 •  
  INT
  ¥1.41   -1.4%
 •  
  CT
  ¥1.67   +0%
 •  
  DCC
  ¥117.58   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥45878   +1.95%
 •  
  ETH
  ¥1603   +1.72%
 •  
  RCO
  ¥25   +3.78%
 •  
  PFT
  ¥6.02   -2.9%
 •  
  BCH
  ¥3188.32   +0.01%
 •  
  LTC
  ¥401.9   +1.81%
 •  
  INT
  ¥0.21   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.23   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.11   +0%
 •  
  REP
  ¥12.66   +0%
 •  
  ¥1.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥6180   +0%
 •  
  CT
  ¥0.24   +0%
 •  
  DCC
  ¥17.8   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥298.01   +0%
 •  
  RCO
  ¥3.46   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.09   +0%
 •  
  BCH
  ¥445   +0%
 •  
  LTC
  ¥55.98   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   -8.91%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
Coinyee > 新闻公告 > 关于币易平台系统安全性能再升级公告
关于币易平台系统安全性能再升级公告

  尊敬的币易用户:

  近期部分平台安全问题频出,为了加强平台安全防范等级,保障用户信息和资产安全,币易将于2018年6月22日15:10-22:00进行平台系统安全性能再升级,升级内容如下:
  1、 增加登陆手机验证码/邮箱验证码验证;
  2、 增加用户行为模式检测,痕迹检测,网络链路安全检测。


  建立安全稳定的数字货币社区需要平台与用户的共同努力,除了升级风控系统,也希望广大用户积极自查防范,建议您可以采取以下方法提高账户安全等级:
  1、 设置尽可能复杂的登陆密码和交易密码,请勿设置连续或相同数字等简单易猜密码;
  2、 请勿设置与其他交易平台和购物平台相同的密码,防止其他平台密码泄露等原因导致撞库的可能性。


  币易运营团队
  2018年6月22日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多