• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥7.08   +1.87%
 •  
  OMG
  ¥15.15   +0.33%
 •  
  NLF
  ¥1.16   -1.69%
 •  
  PPT
  ¥20.39   +6.81%
 •  
  REP
  ¥84.5   +4.32%
 •  
  ¥6.82   -4.48%
 •  
  INT
  ¥1.01   -0.98%
 •  
  DCC
  ¥115   +4.07%
 •  
  CT
  ¥1.02   -1.92%
 •  
  ¥680.21   +1.49%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -1.82%
 •  
  BTC
  ¥24388   -0.04%
 •  
  ETH
  ¥626.11   -7.38%
 •  
  RCO
  ¥17.7   -3.54%
 •  
  PFT
  ¥14.11   +0.79%
 •  
  LTC
  ¥174.85   -0.26%
 •  
  INT
  ¥0.14   +26.09%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +3.75%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +16.22%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥0.98   -6.67%
 •  
  CT
  ¥0.14   -8.81%
 •  
  BTC
  ¥3410   +278.47%
 •  
  ¥100.01   -8.24%
 •  
  DCC
  ¥14.2   -45.38%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥92.4   +4.64%
 •  
  RCO
  ¥2.55   +2.49%
 •  
  PFT
  ¥1.99   +2.05%
 •  
  LTC
  ¥24.2   -1.22%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.08%
 •  
  OMG
  ¥0   +10.37%
 •  
  PPT
  ¥0   -1.58%
 •  
  REP
  ¥0   -10.7%
 •  
  ¥0   -0.69%
 •  
  INT
  ¥0   -2.38%
 •  
  DCC
  ¥0   -46.99%
 •  
  CT
  ¥0   -2.33%
 •  
  ¥0.03   +-0%
 •  
  ECO
  ¥0   -1.74%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +2.3%
 •  
  RCO
  ¥0   -0.53%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
Coinyee > 新闻公告 > 关于币易平台系统安全性能再升级公告
关于币易平台系统安全性能再升级公告

  尊敬的币易用户:

  近期部分平台安全问题频出,为了加强平台安全防范等级,保障用户信息和资产安全,币易将于2018年6月22日15:10-22:00进行平台系统安全性能再升级,升级内容如下:
  1、 增加登陆手机验证码/邮箱验证码验证;
  2、 增加用户行为模式检测,痕迹检测,网络链路安全检测。


  建立安全稳定的数字货币社区需要平台与用户的共同努力,除了升级风控系统,也希望广大用户积极自查防范,建议您可以采取以下方法提高账户安全等级:
  1、 设置尽可能复杂的登陆密码和交易密码,请勿设置连续或相同数字等简单易猜密码;
  2、 请勿设置与其他交易平台和购物平台相同的密码,防止其他平台密码泄露等原因导致撞库的可能性。


  币易运营团队
  2018年6月22日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多