• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.7   +0%
 •  
  OMG
  ¥47   -5.81%
 •  
  NLF
  ¥3.68   +4.25%
 •  
  PPT
  ¥43.8   -1.9%
 •  
  REP
  ¥225.32   -22.3%
 •  
  ¥11.38   +0.09%
 •  
  INT
  ¥1.56   +0.65%
 •  
  CT
  ¥2.79   -0.71%
 •  
  DCC
  ¥130.13   -5.63%
 •  
  ECO
  ¥0.05   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥49252   -1.59%
 •  
  ETH
  ¥3090   -0.35%
 •  
  RCO
  ¥31.78   +0.13%
 •  
  PFT
  ¥5.46   +2.06%
 •  
  BCH
  ¥5200.4   -1.9%
 •  
  LTC
  ¥559.6   +1.19%
 •  
  INT
  ¥0.26   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.63   +0%
 •  
  OMG
  ¥6.82   +0%
 •  
  PPT
  ¥6.45   +0%
 •  
  REP
  ¥28.8   +0%
 •  
  ¥1.7   +0%
 •  
  BTC
  ¥7314   +0%
 •  
  CT
  ¥0.44   +5.26%
 •  
  DCC
  ¥37.99   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥655   +0%
 •  
  RCO
  ¥4.75   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.8   +0%
 •  
  BCH
  ¥768.33   +0%
 •  
  LTC
  ¥81   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
Coinyee > 新闻公告 > 关于币易平台系统安全性能再升级公告
关于币易平台系统安全性能再升级公告

  尊敬的币易用户:

  近期部分平台安全问题频出,为了加强平台安全防范等级,保障用户信息和资产安全,币易将于2018年6月22日15:10-22:00进行平台系统安全性能再升级,升级内容如下:
  1、 增加登陆手机验证码/邮箱验证码验证;
  2、 增加用户行为模式检测,痕迹检测,网络链路安全检测。


  建立安全稳定的数字货币社区需要平台与用户的共同努力,除了升级风控系统,也希望广大用户积极自查防范,建议您可以采取以下方法提高账户安全等级:
  1、 设置尽可能复杂的登陆密码和交易密码,请勿设置连续或相同数字等简单易猜密码;
  2、 请勿设置与其他交易平台和购物平台相同的密码,防止其他平台密码泄露等原因导致撞库的可能性。


  币易运营团队
  2018年6月22日

最近公告

活动>更多

常见问题>更多