• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥7.08   +1.87%
 •  
  OMG
  ¥15.15   +0.33%
 •  
  NLF
  ¥1.16   -1.69%
 •  
  PPT
  ¥20.39   +6.81%
 •  
  REP
  ¥84.5   +4.32%
 •  
  ¥6.81   -4.62%
 •  
  INT
  ¥1.01   -0.98%
 •  
  DCC
  ¥115   +4.07%
 •  
  CT
  ¥1.02   -1.92%
 •  
  ¥680.21   +1.49%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -1.82%
 •  
  BTC
  ¥24388   -0.04%
 •  
  ETH
  ¥626.11   -7.38%
 •  
  RCO
  ¥17.7   -3.54%
 •  
  PFT
  ¥14.11   +0.79%
 •  
  LTC
  ¥165.82   -5.41%
 •  
  INT
  ¥0.14   +26.09%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +3.75%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +16.22%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥0.98   -6.67%
 •  
  CT
  ¥0.14   -8.81%
 •  
  BTC
  ¥3410   +278.47%
 •  
  ¥100.01   -8.24%
 •  
  DCC
  ¥14.2   -45.38%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥92.4   +4.64%
 •  
  RCO
  ¥2.55   +2.49%
 •  
  PFT
  ¥1.99   +2.05%
 •  
  LTC
  ¥24.2   -1.22%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.08%
 •  
  OMG
  ¥0   +10.37%
 •  
  PPT
  ¥0   -1.58%
 •  
  REP
  ¥0   -10.7%
 •  
  ¥0   -0.69%
 •  
  INT
  ¥0   -2.38%
 •  
  DCC
  ¥0   -46.99%
 •  
  CT
  ¥0   -2.33%
 •  
  ¥0.03   +-0%
 •  
  ECO
  ¥0   -1.74%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +2.3%
 •  
  RCO
  ¥0   -0.53%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
Coinyee > 帮助中心 > 如何下单买入
如何下单买入

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面。

  2、选择你需要交易的币种,如BTC//CNY,点击进入交易页面,选择“买入”,输入买入价格和数量,确认买入即可;


  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消交易,点击“撤单”即可。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多