• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.7   +0%
 •  
  OMG
  ¥47   -5.81%
 •  
  NLF
  ¥3.64   +3.12%
 •  
  PPT
  ¥43.8   -1.9%
 •  
  REP
  ¥225.32   -22.3%
 •  
  ¥11.38   +0.09%
 •  
  INT
  ¥1.56   +0.65%
 •  
  CT
  ¥2.78   -1.07%
 •  
  DCC
  ¥130.13   -5.63%
 •  
  ECO
  ¥0.05   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥49251   -1.6%
 •  
  ETH
  ¥3090   -0.35%
 •  
  RCO
  ¥31.78   +0.13%
 •  
  PFT
  ¥5.46   +2.06%
 •  
  BCH
  ¥5200.4   -1.9%
 •  
  LTC
  ¥554   +0.18%
 •  
  INT
  ¥0.26   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.63   +0%
 •  
  OMG
  ¥6.82   +0%
 •  
  PPT
  ¥6.45   +0%
 •  
  REP
  ¥28.8   +0%
 •  
  ¥1.7   +0%
 •  
  BTC
  ¥7314   +0%
 •  
  CT
  ¥0.44   +5.26%
 •  
  DCC
  ¥37.99   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥655   +0%
 •  
  RCO
  ¥4.75   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.8   +0%
 •  
  BCH
  ¥768.33   +0%
 •  
  LTC
  ¥81   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 如何下单买入
如何下单买入

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面。

  2、选择你需要交易的币种,如BTC//CNY,点击进入交易页面,选择“买入”,输入买入价格和数量,确认买入即可;


  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消交易,点击“撤单”即可。  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多