• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.96   +0.14%
 •  
  OMG
  ¥15.15   +0.33%
 •  
  NLF
  ¥1.15   -2.54%
 •  
  PPT
  ¥20.39   +6.81%
 •  
  REP
  ¥84.5   +4.32%
 •  
  ¥7.11   -0.42%
 •  
  INT
  ¥1.02   +0%
 •  
  DCC
  ¥115   +4.07%
 •  
  CT
  ¥1.02   -1.92%
 •  
  ¥680.21   +1.49%
 •  
  ECO
  ¥0.03   -2.55%
 •  
  BTC
  ¥24000   -1.63%
 •  
  ETH
  ¥630   -6.8%
 •  
  RCO
  ¥17.7   -3.54%
 •  
  PFT
  ¥14.11   +0.79%
 •  
  LTC
  ¥175   -0.17%
 •  
  INT
  ¥0.14   +26.09%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +3.75%
 •  
  OMG
  ¥1.33   +16.22%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥0.98   -6.67%
 •  
  CT
  ¥0.14   -8.81%
 •  
  BTC
  ¥3410   +278.47%
 •  
  ¥100.01   -8.24%
 •  
  DCC
  ¥14.2   -45.38%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥92.4   +4.64%
 •  
  RCO
  ¥2.55   +2.49%
 •  
  PFT
  ¥1.99   +2.05%
 •  
  LTC
  ¥24.2   -1.22%
 •  
  NLF
  ¥0   +2.08%
 •  
  OMG
  ¥0   +10.37%
 •  
  PPT
  ¥0   -1.58%
 •  
  REP
  ¥0   -10.7%
 •  
  ¥0   -0.69%
 •  
  INT
  ¥0   -2.38%
 •  
  DCC
  ¥0   -46.99%
 •  
  CT
  ¥0   -2.33%
 •  
  ¥0.03   +-0%
 •  
  ECO
  ¥0   -1.74%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +2.3%
 •  
  RCO
  ¥0   -0.53%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
 •  
  PFT
  ¥0   -2.33%
Coinyee > 帮助中心 > 交易市场
交易市场

  进入交易市场会默认一种交易品种,你可以通过左边的交易市场选择不同的交易单位和币种进行交易:

  币种
  对CNY交易
  对BTC交易
  对USDT交易
  比特币(BTC)
  BTC/CNY
  --
  BTC/USDT
  比特币现金(BCH)
  BCH/CNY
  BCH/BTC
  BCH/USDT
  以太坊(ETH)
  ETH/CNY
  ETH/BTC
  ETH/USDT
  莱特币(LTC)
  LTC/CNY
  LTC/BTC
  LTC/USDT
  PPT(PPT)
  PPT/CNY
  PPT/BTC
  PPT/USDT
  Augur(REP)
  REP/CNY
  REP/BTC
  REP/USDT
  USDT(USDT)
  USDT/CNY
  USDT/BTC
  --
  DCC(DCC)
  DCC/CNY
  DCC/BTC
  DCC/USDT
  PFT(PFT)
  PFT/CNY
  PFT/BTC
  PFT/USDT
  TRIP(TRIP)
  TRIP/CNY
  TRIP/BTC
  TRIP/USDT
  E币(ECO)
  ECO/CNY
  ECO/BTC
  ECO/USDT
  R币(RCO)
  RCO/CNY
  RCO/BTC
  RCO/USDT
  OmiseGO(OMG)
  OMG/CNY
  OMG/BTC
  OMG/USDT
  Intimacy(INT)
  INT/CNY
  INT/BTC
  INT/USDT
  NewLife(NLF)
  NLF/CNY
  NLF/BTC
  NLF/USDT
  CoinyeeToken(CT)
  CT/CNY
  CT/BTC
  CT/USDT


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多