• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.7   +0%
 •  
  OMG
  ¥47   -5.81%
 •  
  NLF
  ¥3.68   +4.25%
 •  
  PPT
  ¥43.8   -1.9%
 •  
  REP
  ¥225.32   -22.3%
 •  
  ¥11.38   +0.09%
 •  
  INT
  ¥1.56   +0.65%
 •  
  CT
  ¥2.79   -0.71%
 •  
  DCC
  ¥130.13   -5.63%
 •  
  ECO
  ¥0.05   -0.37%
 •  
  BTC
  ¥49251   -1.6%
 •  
  ETH
  ¥3090   -0.35%
 •  
  RCO
  ¥31.78   +0.13%
 •  
  PFT
  ¥5.46   +2.06%
 •  
  BCH
  ¥5200.4   -1.9%
 •  
  LTC
  ¥554   +0.18%
 •  
  INT
  ¥0.26   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.63   +0%
 •  
  OMG
  ¥6.82   +0%
 •  
  PPT
  ¥6.45   +0%
 •  
  REP
  ¥28.8   +0%
 •  
  ¥1.7   +0%
 •  
  BTC
  ¥7314   +0%
 •  
  CT
  ¥0.44   +5.26%
 •  
  DCC
  ¥37.99   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥655   +0%
 •  
  RCO
  ¥4.75   +0%
 •  
  PFT
  ¥0.8   +0%
 •  
  BCH
  ¥768.33   +0%
 •  
  LTC
  ¥81   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.11   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 交易市场
交易市场

  进入交易市场会默认一种交易品种,你可以通过左边的交易市场选择不同的交易单位和币种进行交易:

  币种

  对CNY交易

  对BTC交易
  对USDT交易

  比特币(BTC)

  BTC/CNY

  --

  BTC/USDT

  比特币现金(BCH)

  BCH/CNY

  BCH/BTC

  BCH/USDT

  以太坊(ETH)

  ETH/CNY

  ETH/BTC

  ETH/USDT

  莱特币(LTC)

  LTC/CNY

  LTC/BTC

  LTC/USDT

  PPT(PPT)

  PPT/CNY

  PPT/BTC

  PPT/USDT

  Augur(REP)

  REP/CNY

  REP/BTC

  REP/USDT

  USDT(USDT)

  USDT/CNY

  USDT/BTC

  --

  DCC(DCC)

  DCC/CNY

  DCC/BTC

  DCC/USDT

  PFT(PFT)

  PFT/CNY

  PFT/BTC

  PFT/USDT

  TRIP(TRIP)

  TRIP/CNY

  TRIP/BTC

  TRIP/USDT

  E币(ECO)

  ECO/CNY

  ECO/BTC

  ECO/USDT

  R币(RCO)

  RCO/CNY

  RCO/BTC

  RCO/USDT

  OmiseGO(OMG)

  OMG/CNY

  OMG/BTC

  OMG/USDT

  Intimacy(INT)

  INT/CNY

  INT/BTC

  INT/USDT


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多