• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.82   +0%
 •  
  OMG
  ¥24.28   +3.23%
 •  
  NLF
  ¥1.81   +0%
 •  
  PPT
  ¥22.7   +3.42%
 •  
  REP
  ¥88.99   +0%
 •  
  ¥7.21   +2.85%
 •  
  INT
  ¥1.41   -1.4%
 •  
  CT
  ¥1.67   +0%
 •  
  DCC
  ¥117.58   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥45000.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥1603   +1.72%
 •  
  RCO
  ¥25   +3.78%
 •  
  PFT
  ¥6.02   -2.9%
 •  
  BCH
  ¥3188.11   +0%
 •  
  LTC
  ¥401.9   +1.81%
 •  
  INT
  ¥0.21   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.28   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.23   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.11   +0%
 •  
  REP
  ¥12.66   +0%
 •  
  ¥1.04   +0%
 •  
  BTC
  ¥6180   +0%
 •  
  CT
  ¥0.24   +0%
 •  
  DCC
  ¥17.8   +0%
 •  
  ECO
  ¥0.01   +0%
 •  
  ETH
  ¥298.01   +0%
 •  
  RCO
  ¥3.46   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.09   +0%
 •  
  BCH
  ¥445   +0%
 •  
  LTC
  ¥55.98   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   -8.91%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
 •  
  BCH
  ¥0.07   +0%
Coinyee > 帮助中心 > OmiseGO(OMG)简介
OmiseGO(OMG)简介

  OmiseGO 是公开的基于以太坊的可实现主流数字钱包跨区域跨组织交易的金融科技,打破支付孤岛,完成实时的点对点价值交换和支付服务,并支持跨法币与去中心化货币的交易。该技术旨在通过打破现有的组织架构壁垒,推进金融包容性,并将在2017年第四季度启动,通过 OmiseGO 及其数字钱包网络,向所有人提供服务。
  总量:140245398

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多