• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.95   +0%
 •  
  OMG
  ¥18.92   -5.21%
 •  
  NLF
  ¥1.23   -1.6%
 •  
  PPT
  ¥20.5   -1.96%
 •  
  REP
  ¥93.01   +0%
 •  
  ¥7.61   +0.26%
 •  
  INT
  ¥1.1   -5.17%
 •  
  DCC
  ¥165   +0%
 •  
  CT
  ¥1.19   +0.85%
 •  
  ¥1611   +3.87%
 •  
  ECO
  ¥0.03   +2.78%
 •  
  BTC
  ¥32000   +1.27%
 •  
  ETH
  ¥969   +1.15%
 •  
  RCO
  ¥18.16   -2.68%
 •  
  PFT
  ¥14.61   +4.28%
 •  
  LTC
  ¥231.2   +1.92%
 •  
  INT
  ¥0.15   -1.92%
 •  
  NLF
  ¥0.42   +149.4%
 •  
  OMG
  ¥2.25   +0%
 •  
  PPT
  ¥2.63   +0%
 •  
  REP
  ¥10.11   +0%
 •  
  ¥1.07   +0%
 •  
  CT
  ¥0.2   +18.45%
 •  
  BTC
  ¥7299   +43.12%
 •  
  ¥300   +36.36%
 •  
  DCC
  ¥19.6   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥237   +58.53%
 •  
  RCO
  ¥2.59   +0%
 •  
  PFT
  ¥2.18   +0%
 •  
  LTC
  ¥66   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   -33.33%
 •  
  ¥0.04   +0%
 •  
  ECO
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  RCO
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > Intimacy(INT)简介
Intimacy(INT)简介

  Intimacy(INT)是回归人类交往本质的区块链社交应用。由零知识证明衍生而来的用户评价系统,以及全新开发的多语言语音交流系统,令用户可以跨国界无限制地自由沟通。在INT的数字世界,用户使用的过程会需要tokenINT是唯一有效的token
  总量:200000000

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最近公告

活动>更多

常见问题>更多